NodeFor

metsäsimulaattori

(C) nodefor.fi

Tervetuloa hoitamaan virtuaalimetsää

NodeFor -simulaattorissa voit harjoitella taimikon ja kasvatusmetsän mittaus- ja harvennustehtäviä nettiselaimella tai VR-laseilla.

Tehtävät ovat samoja, joilla metsänomistajat ja metsäammattilaiset arvioivat todellisten talousmetsien puuston määrää, harvennustarvetta ja harvennustyön laatua. Harvennustehtävien pisteytys perustuu todellisiin metsänhoidon laatutavoitteisiin.

Mittaustehtävissä määrität taimikon tiheyden ympyräkoealoilta ja kasvatusmetsässä relaskooppikoealoilta. Koealamittausten perusteita voit opetella täältä.

Harvennustehtävissä harvennat taimikkoa tai kasvatusmetsää tavoitetiheyteen valitsemalla poistettavat puut. Puuston harvennuksen perusteita voit opetella täältä.Siirry NodeFor -simulaattoriin:

Siirry simulaattoriin

Äänet: Yle / Tehosto


Ohjeita simulaattorin käyttöön
Simulaattorin näkymää voit kääntää hiirellä. Simulaattorinäkymän oikeassa alanurkassa on [ VR ] -nappi, jota painamalla pääset nettiselaimella kokoruutu -tilaan tai VR-laseilla keskelle virtuaalimetsää. Paluu takaisin norminäkymään tapahtuu Esc -näppäimellä.

HUOM! Kuvan laatu on parempi [VR] -tilassa. Myös valikoiden näppäimet toimivat paremmin [VR] -tilassa.Taimikonmittaus 1

Tässä harjoituksessa tehtävänäsi on määrittää taimikon tiheys (r/ha) yhden 4-metrin ympyräkoealan perusteella. Koelan raja on maassa näkyvä keltainen ympyrä.

Kun olet arvioinut taimien lukumäärän, paina näyttötaulun vihreää [Valmis] -painiketta, jolloin näyttötaululle ilmestyy vastausvaihtoehdot. Valitse vaihtoehdoista mielestäsi oikea vastaus. Näyttötaulu kertoo, osuiko vastauksesi oikeaan.

[Valikkoon] -painikkeesta pääset valitsemaan uuden tehtävätyypin, [Seuraava] -painikkeesta saat mitata uuden ympyräkoealan.Taimikon mittaus 2

Tässä harjoituksessa tehtävänäsi on määrittää taimikon tiheys (r/ha) neljän 4-metrin ympyräkoealan perusteella. Koelan raja on maassa näkyvä keltainen ympyrä.

Pääset liikkumaan koealalta toiselle, klikkaamalla maassa näkyvää punaista ympyrää.

Kun olet arvioinut taimien lukumäärän (keskiarvo), paina näyttötaulun vihreää [Valmis] -painiketta, jolloin näyttötaululle ilmestyy vastausvaihtoehdot. Valitse vaihtoehdoista mielestäsi oikea vastaus. Näyttötaulu kertoo, osuiko vastauksesi oikeaan.

[Valikkoon] -painikkeesta pääset valitsemaan uuden tehtävätyypin, [Seuraava] -painikkeesta saat mitata uuden ympyräkoealan.Taimikon harvennus

Tässä harjoituksessa tehtävänäsi on harventaa taimikko näyttötaulussa ilmoitettuun tiheyteen. Tehtävän taimet ovat 50 neliömetrin alalla. Poista taimet klikkaamalla hiirellä. Pääset liikkumaan työpisteeltä toiselle, klikkaamalla maassa näkyvää punaista ympyrää.

Harvennustehtävässä voit hyödyntää näyttötaulun laskuria, joka kertoo, kuinka monta taimea 4-metrin säteisellä alalla on jäljellä. Kun olet poistanut valitsemasi taimet, paina näyttötaulun vihreää [Valmis] -painiketta, jolloin näyttötaululle ilmestyy harvennuksen tulos:

  1. Jäävän puuston tiheys
  2. Jäävän puuston tavoitetiheys
  3. Arvosana harvennuksen tasaisuudesta

[Valikkoon] -painikkeesta pääset valitsemaan uuden tehtävätyypin, [Seuraava] -painikkeesta pääset tekemään uuden harvennustehtävän.Relaskooppimittaus

Tässä harjoituksessa tehtävänäsi on arvioida metsikön puuston pohjapinta-ala (m2/ha) relaskoopin avulla. Harjoituksessa näkyvän relaskoopin kerroin on 1, jolloin jokainen koealaan laskettava puu vastaa 1 m2/ha.

Kun olet arvioinut taimien lukumäärän, paina näyttötaulun vihreää [Valmis] -painiketta, jolloin näyttötaululle ilmestyy vastausvaihtoehdot. Valitse vaihtoehdoista mielestäsi oikea vastaus. Näyttötaulu kertoo, osuiko vastauksesi oikeaan.

[Valikkoon] -painikkeesta pääset valitsemaan uuden tehtävätyypin, [Seuraava] -painikkeesta saat mitata uuden relaskooppikoealan.Puuston harvennus

Tässä harjoituksessa tehtävänäsi on harventaa kasvatusmetsikkö näyttötaulussa ilmoitettuun tiheyteen. Tehtävän puut ovat 10 * 10 metrin alalla. Poista puita klikkaamalla niitä hiirellä. Pääset liikkumaan työpisteeltä toiselle, klikkaamalla maassa näkyvää punaista ympyrää.

Harvennustehtävässä voit hyödyntää näyttötaulun laskuria, joka kertoo, kuinka monta puuta alalla on jäljellä. Kun olet poistanut valitsemasi puut, paina näyttötaulun vihreää [Valmis] -painiketta, jolloin näyttötaululle ilmestyy harvennuksen tulos:

  1. Jäävän puuston tiheys
  2. Jäävän puuston tavoitetiheys
  3. Arvosana harvennuksen tasaisuudesta

[Valikkoon] -painikkeesta pääset valitsemaan uuden tehtävätyypin, [Seuraava] -painikkeesta pääset tekemään uuden harvennustehtävän.